دوره آموزش کپتیویت Captivate ✔️[جامع+پروژه محور]

یادگیری نرم‌افزار کپتیویت، برترین ابزار تولید محتوای آموزشی الکترونیکی و ساخت آزمون‌های چندرسانه‌ای و تعاملی،…