دوره آموزش سینما فوردی Cinema 4D ✔️(مقدماتی تا پیشرفته)

در این پکیج آموزش سینما فوردی cinema 4d این نرم افزار را از مقدماتی تا پیشرفته در قالب 20 ساعت آموزش فارسی پروژه محور یاد خواهید گرفت.