دوره آموزش جلوه های ویژه در افتر افکت ✔️[پروژه محور]

در این دوره آموزش جلوه های ویژه در افتر افکت از مقدماتی تا مباحث پیشرفته در حوره جلوه های ویژه بصورت کلا عملی و پروزه محور می پردازیم.