دوره پروژه محور آموزش جلوه های ویژه در افتر افکت

در این دوره آموزش جلوه های ویژه در افتر افکت از مقدماتی تا مباحث پیشرفته در حوره جلوه های ویژه بصورت کلا عملی و پروزه محور می پردازیم.