آموزش طراحی کاراکتر در ایلوستریتور💙(+فیلم رایگان)

در این آموزش ویدئویی رایگان از آکادمی موشن کده به سراغ آموزش طراحی کاراکتر در ایلوستریتور به شکل کامل و پروژه محور می پردازیم.