آموزش فتومونتاژ [دوره پیشرفته + پروژه محور در فتوشاپ]

در این پکیج آموزش فتومونتاژ در فتوشاپ به شکل حرفه ایی و کاملا پروژه محور به یادگیری هنر فتومونتاژ از مقدماتی تا پیشرفته می پردازیم.