آموزش سمبل ها در ایلوستریتور 💙(+فیلم رایگان)

در این آموزش ویدئویی رایگان ایلوستریتور از موشن کده به سراغ آموزش کاربرد سمبل ها در ایلوستریتور که ابزار ایجاد کپی است می پردازیم.