دوره آموزش طراحی کاور پست اینستاگرام ✔️(+پروژه محور)

در این دوره به آموزش طراحی پست اینستاگرام در نرم افزار فتوشاپ می پردازیم.