آموزش روتوسکوپی در افترافکت 💙(ابزار روتو براش)

در این قسمت به آموزش روتوسکوپی در افترافکت با استفاده از با ابزار روتوش براش می پردازیم که می توانیم سوژه را از بکگراند جدا کنیم.