آموزش ساخت زیرنویس در پریمیر💙(+فیلم رایگان)

در این آموزش ویدئویی رایگان از موشن کده به آموزش ساخت زیرنویس در پریمیر و ایجاد تایتل در پریمیر به شکل عملی و کامل می پردازیم