آموزش کار با پرده ی سبز در افترافکت 💙(+فیلم رایگان)

در این آموزش رایگان ویدئویی به سراغ مبحث آموزش کار با پرده ی سبز در افترافکت یا کروماکی که از کاربردهای اصلی افترافکت است، می پردازیم