آموزش خروجی گرفتن در ایلوستریتور 💙(+فیلم رایگان)

در این آموزش رایگان ویدئویی از موشن کده به آموزش خروجی گرفتن در ایلوستریتور (ذخیره کردن) با بررسی تنظیمات و اصول کامل می پردازیم.