آموزش کار با پرده ی سبز {کروماکی}💙در پریمیر (+فیلم رایگان)

در این بخش از سری آموزش رایگان ویدئویی پریمیر به سراغ آموزش کار با پرده ی سبز در پریمیر به شکل جامع و حرفه ای در قالب پروژه می پردازیم.