پروژه افترافکت موشن گرافیک فاصله اجتماعی در کرونا Social Distance Explainer

پروژه افترافکت موشن گرافیک فاصله اجتماعی در کرونا یک الگوی آموزنده است برای جلوگیری از شیوع ویروس یا بیماری های عفونی استفاده کنید.