آموزش ساخت پترن در فتوشاپ 💙(+فیلم رایگان)

در این آموزش رایگان ویدئویی از موشن کده به آموزش ساخت پترن در فتوشاپ در قالب اجرای پروژه کامل و بررسی تنظیمات اصولی ساخت پترن می پردازیم.