آموزش رایگان ساخت پترن در فتوشاپ (از ایده تا اجرا)

در این آموزش رایگان ویدئویی از موشن کده به آموزش ساخت پترن در فتوشاپ در قالب اجرای پروژه کامل و بررسی تنظیمات اصولی ساخت پترن می پردازیم.